A+ Hong Kong Restaurant 好好茶餐【西雅圖沙爹牛麵出沒注意!!!】

美國 - 華盛頓州 - 西雅圖 地膽推介 - 搵食不求人
  吸睛指數 52042       2021-03-29 20:29:13

為左沙嗲牛麵,可以去到幾盡?😪

晨早流流仆到去,趕係11am前食到好好早餐系列。

可能思鄉病太重,凍飲要加錢,坐低比杯用萬年茶膽沖既茶比你洗餐具,呢d香港茶餐廳傳統仲保留到令小編對呢間餐廳再加分。👍🏻👍🏻

A+ Hong Kong Restaurant 新店開張 早餐時段:9am-11am 午餐晚餐時段:11am-8pm **分店 new address: 667 S King St, Seattle, WA98104

標籤
按以下標籤查看其他相關資訊
已複製
WhatsApp
聯絡方法
聯絡電郵 oneroadtoseattle@gmail.com
地址 667 S King St, Seattle, WA98104
社交媒體網址
評論 (要登入咗先可以評論)
13muimui 2021-03-23 01:49:42

🤤🤤